Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 27 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet radnym i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe