Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 0050.1.83.2019 Burmistrza Supraśla

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zmian do budżety gminy na 2019 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe