Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.104.2019.AKR Wojewody Podlaskiego

z dnia 2 sierpnia 2019 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nurcu-Stacji prowadzonym przez Gminę Nurzec-Stacja

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe