Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/54/19 Rady Gminy Sidra

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sidra

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe