Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/123/2019 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 13 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe