Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/154/2019 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe