Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.127.2019.AKR Wojewody Podlaskiego

z dnia 1 października 2019 r.

stwierdzające nieważność części uchwały nr IX/60/19 Rady Gminy Narewka z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie okrślenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Narewka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe