Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/86/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe