Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krynki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe