Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.159.2019.EC Wojewody Podlaskiego

z dnia 4 grudnia 2019 r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/56/19 Rady Gminy Janów z dnia 30 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe