Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/106/19 Rady Gminy Gródek

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe