Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/79/2019 Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 29 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz niektórych innych należności pieniężnych gminy od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe