Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/86/19 Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie programu współpracy Gminy Drohiczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2020 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe