Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.154.2019.DM Wojewody Podlaskiego

z dnia 5 grudnia 2019 r.

stwierdzające nieważność uchwały nr XII/85/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe