Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/97/2020 Rady Gminy Wizna

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wizna z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe