Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/133/20 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 30 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe