Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/126/2020 Rady Gminy Augustów

z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów w 2020 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe