Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 24A/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 10 stycznia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Gminy Mały Płock z dnia 17 grudnia 2019 r. nr XVIII/90/19 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mały Płock

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe