Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr A-4502-2/20 Wiceprezesa Sądu Okregowego w Białymstoku

z dnia 26 lutego 2020 r.

w przedmiocie podania do wiadomości listy biegłych uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku (Dz. U. Nr 250, poz. 1883 z dnia 31 grudnia 2007 roku ze zm.) w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe