Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/229/2020 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe