Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/75 /2020 Rady Gminy Przytuły

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Wójt Gminy Przytuły na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe