Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/218/20 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w 2020 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe