Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 115/XVI/20 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 16 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wysokie Mazowieckie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe