Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/218/2021 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe