Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 168/XXXII/21 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe