Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/298/21 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe