Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/303/21 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/238/20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe