| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 82/XLIV/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 13 listopada 2009r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok


Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006 r Nr 121 , poz. 844 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych /Monitor Polski Nr 52, poz. 742/
Rada Miejska w Cieszanowie uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości dla osób prawnych , jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych w wysokości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni 0,65 zł,
b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 4,00 zł,
c) zajętych pod budownictwo mieszkaniowe i zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków do gruntów budowlanych oznaczonych symbolem "B" - od 1 m2 powierzchni 0,10zł,
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni 0,20 zł,
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytkowej 0,55 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej 18,50 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej 8,00 zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1m2 powierzchni użytkowej 4,16 zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,30 zł,
3. od budowli, których wartość określona jest na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:
a) związanych z produkcją i dostawą wody oraz z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków - 1 % ich wartości,
b) pozostałych - 2 % ich wartości.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.
§ 3. Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
§ 5. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »