| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/293/10 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem

z dnia 15 listopada 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011


Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95.) Rada Gminy Radomyśl nad Sanem
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 500,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 870,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1090,00 zł
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1500,00 zł
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1300,00 zł
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1400,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1750,00 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, ma zastosowanie do podatku należnego w 2011 roku.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVI/293/10
Rady Gminy Radomyśl nad Sanem
z dnia 15 listopada 2010 r.
Stawki podatku dla samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 13 1000,00 1190,00
13 14 1320,00 1350,00
14 15 1370,00 1550,00
15 1390,00 1650,00
Trzy osie
12 17 1500,00 1850,00
17 19 1550,00 2000,00
19 21 1650,00 2200,00
21 23 1750,00 2250,00
23 25 1800,00 2450,00
25 1900,00 2550,00
Cztery osie i więcej
12 25 1650,00 1750,00
25 27 1750,00 1850,00
27 29 1850,00 2050,00
29 31 1950,00 2650,00
31 2250,00 2650,00
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVI/293/10
Rady Gminy Radomyśl nad Sanem
z dnia 15 listopada 2010 r.
Stawki podatku dla ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 18 1350,00 1450,00
18 25 1400,00 1550,00
25 31 1550,00 1750,00
31 1750,00 2050,00
Trzy osie
12 40 2000,00 2000,00
40 2350,00 2700,00
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVI/293/10
Rady Gminy Radomyśl nad Sanem
z dnia 15 listopada 2010 r.
Stawki podatku dla przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy(w tonach) Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Jedna oś
12 18 1050,00 1150,00
18 25 1150,00 1300,00
25 1250,00 1450,00
Dwie osie
12 28 1000,00 1150,00
28 33 1100,00 1300,00
33 38 1250,00 1450,00
38 1500,00 2050,00
Trzy osie
12 38 1150,00 1350,00
38 1250,00 1550,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jagoda Knopp

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »