| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/231/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie zmiany statutu uzdrowiska

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1])) i art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tj. Dz.U. 2012 r., poz. 651 z późn. zm.[2])), uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXIII/173/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z 29 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój , wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust.1 dodaje się pkt. 13) w brzmieniu: "13.lokalizacji siłowni wiatrowych, biogazowni, ogniw fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na sprzedaż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie produkcji energii elektrycznej, a także innych obiektów i budowli uciążliwych dla środowiska",

2) w § 3 w ust.2 pkt 3) kropkę zastępuję się przecinkiem i dodaje słowa: „a także inwestycji, o których mowa w § 3 ust.1 pkt13)",

3) w § 3 ust.3 pkt 1) kropkę zastępuję się przecinkiem i dodaje słowa: „a także inwestycji , o których mowa w § 3 ust.1 pkt13)",

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.”

Przewodniczący Rady


Bogusław Dmytrak


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 742.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »