| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/283/2013 Rady Miejskiej w Zagórzu

z dnia 22 maja 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 30 ust. 6, 6a, art.54 ust. 7   w związku z   art. 91 d pkt. 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z   2006 r. Nr 97 poz. 674 z   późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31 stycznia 2005 r. w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w   dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z   późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Miejska w   Zagórzu uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XLIII/163/09 Rady Miejskiej w   Zagórzu z   dnia 27 kwietnia 2009 r. w   sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości stawek i   szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw, wysokości i   warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze i   opiekuńcze nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania i   wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego wprowadza się następującą zmianę:  

1)   W §21, ust. 2   otrzymuje brzmienie: „2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w   zależności od liczby osób w   rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:   1)   przy jednej osobie w   rodzinie - 1   zł;   2)   przy dwóch osobach w   rodzinie - 2   zł;   3)   przy trzech osobach w   rodzinie - 3   zł;   4)   przy czterech i   więcej osobach w   rodzinie - 4   zł.”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Zagórz.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Jan   Różycki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »