| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/249/2013 Rady Gminy Frysztak

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 3, art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r. poz. 594) oraz art. 6   ust. 1, 2   i 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391 ze zmianami)  

Rada Gminy Frysztak   uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Ustala się górne stawki opłat za usługi komunalne w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w   następującej wysokości:  

1)   za odbiór i   utylizację zmieszanych odpadów komunalnych -   80 zł za 1   m   3   ;  

2)   za odbiór i   utylizację segregowanych odpadów komunalnych -   80 zł za 1   m   3   ;  

3)   za opróżnianie zbiorników bezodpływowych z   transportem nieczystości ciekłych -   60 zł za 1   m   3   .  

2.   Górne stawki opłat określone w   ust. 1   są stawkami brutto tj. zawierają podatek od towarów i   usług.  

§   2.  

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Frysztak.  

§   3.  

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i   Ochrony Środowiska.  

§   4.  

Traci moc Uchwała Nr XXXIX/252/2009 Rady Gminy Frysztak z   dnia 30 października 2009 r. w   sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

 




mgr   Stanisław   Armata
Przewodniczący Rady  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »