| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/309/2013 Rady Gminy Grodzisko Dolne

z dnia 30 października 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/09 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

Na podstawie art.30 ust.6 i ust.6a, art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karty Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn.zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. , poz. 594 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz.181 z późn. zm.), po uzgodnieniu z ZO ZNP w Grodzisku Dolnym

Rada Gminy Grodzisko Dolne
uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIV/219/09 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wprowadza się następującą zmianę:

- w §6 ust.1 pkt 1 występującą kwotę „1500 zł ” zastępuje się kwotą „4000 zł”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodzisko Dolne.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Gdański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »