| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/196/13 Rady Gminy Rakszawa

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów zrealizowanych w ramach operacji pn. „Budowa ogólnodostępnego miejsca zabaw w miejscowości Rakszawa” i operacji pn. „Urządzenie ogólnodostępnego miejsca zabaw dla dzieci w miejscowości Wydrze” realizowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji z zakresu małych projektów

Na podstawie 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z pkt. 3 lit. b załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z póź. zm.)

Rada Gminy Rakszawa,

uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się, że obiekty powstałe w ramach operacji pn. „Budowa ogólnodostępnego miejsca zabaw w miejscowości Rakszawa” i operacji pn. „Urządzenie ogólnodostępnego miejsca zabaw dla dzieci w miejscowości Wydrze” realizowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji z zakresu małych projektów mają charakter ogólnodostępny i są przeznaczone do użytku publicznego.

2. Regulamin ogólnodostępnego miejsca zabaw dla dzieci na działce ewid. nr 2540 w miejscowości Rakszawa stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. Regulamin ogólnodostępnego miejsca zabaw dla dzieci na działce ewid. nr 484 w miejscowości Wydrze stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/189/13 Rady Gminy Rakszawa z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia charakteru obiektów zrealizowanych w ramach operacji pn. „Budowa ogólnodostępnego miejsca zabaw w miejscowości Rakszawa” i operacji pn. „Urządzenie ogólnodostępnego miejsca zabaw dla dzieci w miejscowości Wydrze” realizowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji z zakresu małych projektów

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Rakszawie


Marzena Janas - Piwińska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/196/13
Rady Gminy Rakszawa
z dnia 27 listopada 2013 r.

REGULAMIN OGÓLNODOSTĘPNEGO MIEJSCA ZABAW DLA DZIECI
NA DZIAŁCE EWID. NR 2540 W MIEJSCOWOŚCI RAKSZAWA

1. Miejsce zabaw zlokalizowane jest przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stefana Mierzwy w Rakszawie na działce ewid. nr 2540.

2. Korzystanie z Miejsca zabaw jest bezpłatne.

3. Właścicielem obiektu jest Gmina Rakszawa. Obiekt jest administrowany przez Szkołę Podstawową  nr 2 w Rakszawie.

4. Miejsce zabaw dostępne jest dla dzieci od 3 do 13 lat codziennie w godz. od 8:00 do zachodu słońca.

5. Obiekt może być zamknięty w każdej sytuacji, w której warunki atmosferyczne lub techniczne uniemożliwiają korzystanie z obiektu lub stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników;

6. Na terenie Miejsca zabaw zabrania się:

a) jazdy na rowerze w pobliżu urządzeń,

b) wchodzenia na dachy konstrukcji, płoty, bramy i inne urządzenia, które temu nie służą,

c) wchodzenia na górne elementy konstrukcyjne obiektów, szczególnie huśtawek, drabinek, itp.,

d) korzystania z huśtawek przez więcej niż jedno dziecko na jedno miejsce

e) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem Miejsca zabaw, tj. rower, motorower, rolki, deskorolka, itp.,

f) wprowadzania zwierząt,

g) korzystania z Miejsca zabaw poza godzinami otwarcia.

7. Korzystający z Miejsca zabaw są zobowiązani do przestrzegania powyższego regulaminu oraz zachowania porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu.

8. Wszelkie zauważone uszkodzenia, skargi i wnioski odnośnie obiektu należy zgłaszać administratorowi (Tel; 17 224 92 54) lub właścicielowi obiektu (Tel. 17 226 12 81)

9. Telefony alarmowe:

a) z telefonu stacjonarnego: 999 Pogotowie Ratunkowe, 998 Straż Pożarna, 997 Policja

b) z telefonu komórkowego; 112


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/196/13
Rady Gminy Rakszawa
z dnia 27 listopada 2013 r.

REGULAMIN OGÓLNODOSTĘPNEGO MIEJSCA ZABAW DLA DZIECI
NA DZIAŁCE EWID. NR 484 W MIEJSCOWOŚCI WYDRZE

1. Miejsce zabaw zlokalizowane jest przy Szkole Podstawowej w Wydrzu na działce ewid. nr 484.

2. Korzystanie z Miejsca zabaw jest bezpłatne.

3. Właścicielem obiektu jest Gmina Rakszawa. Obiekt jest administrowany przez Szkołę Podstawową w Wydrzu.

4. Miejsce zabaw dostępne jest dla dzieci od lat 3 do 13 lat codziennie w godz. od 8:00 do zachodu słońca.

5. Obiekt może być zamknięty w każdej sytuacji, w której warunki atmosferyczne lub techniczne uniemożliwiają korzystanie z obiektu lub stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników;

6. Na terenie Miejsca zabaw zabrania się:

a) jazdy na rowerze w pobliżu urządzeń,

b) wchodzenia na dachy konstrukcji, płoty, bramy i inne urządzenia, które temu nie służą,

c) wchodzenia na górne elementy konstrukcyjne obiektów, szczególnie huśtawek, drabinek, itp.,

d) korzystania z huśtawek przez więcej niż jedno dziecko na jedno miejsce

e) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem Miejsca zabaw, tj. rower, motorower, rolki, deskorolka, itp.,

f) wprowadzania zwierząt,

g) korzystania z Miejsca zabaw poza godzinami otwarcia.

7. Korzystający z Miejsca zabaw są zobowiązani do przestrzegania powyższego regulaminu oraz zachowania porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu.

8. Wszelkie zauważone uszkodzenia, skargi i wnioski odnośnie obiektu należy zgłaszać administratorowi (Tel; 17 226 01 99) lub właścicielowi obiektu (Tel. 17 226 12 81)

9. Telefony alarmowe:

10. z telefonu stacjonarnego: 999 Pogotowie Ratunkowe, 998 Straż Pożarna, 997 Policja

11. z telefonu komórkowego; 112

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »