| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 115/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 26 czerwca 2014r.

zmieniająca uchwałę nr 4/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla oraz na terenie Gminy Przemyśl, Gminy Żurawica, Gminy Krasiczyn z wjazdem do miasta Przemyśla

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385), art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167), art.7 ust.1, art. 15 ust. 1 pkt 10) i 11) i art. 46 ust. 1 pkt. 6 ) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), §2 ust. 1 pkt. 2) porozumienia międzygminnego zawartego dnia 07 grudnia 2009 r. pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Gminą Przemyśl, § 4 ust. 2 porozumienia międzygminnego zawartego dnia 15 czerwca 2012 r. pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Gminą Żurawica, § 4 ust. 2 porozumienia międzygminnego zawartego 3 stycznia 2014 r. pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Gminą Krasiczyn,  oraz art. 34a ust. 2 w związku z art. 33a ust. 3-6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (Dz.U. z 2012 r.  poz. 1173 z późn. zm.) -Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 4/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla oraz na terenie Gminy Przemyśl, Gminy Żurawica, Gminy Krasiczyn z wjazdem do miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2013 r. poz. 471), zmienionej uchwałą nr 245/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopada 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2013 r. poz. 4159),  wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku nr 1 do uchwały - ,,TARYFA OPŁAT” w rozdziale ,,STREFA MIEJSKO-PODMIEJSKA” w pkt. 1 ,,Bilety jednorazowe” ppkt. 2 oraz w pkt. 3. ,,Bilety okresowe i miesięczne” ppkt. 4 po słowie ,,Ostrów III” dodaje się zapis: ,,Ostrów Szkoła, Ostrów Bloki”.

§ 2.

Wykonanie Uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 4.

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz ogłoszeniu w prasie lokalnej. 

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Adam Łoziński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »