| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/382/14 Rady Miejskiej w Nisku

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj. Dz.U. z 2012r poz 83), Rada Miejska w Nisku uchwala co następuje:

§ 1. Określa się warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będących własnością Gminy Nisko.

§ 2. 1. Bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą być udzielane: osobom fizycznym będących właścicielami lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, jako prawa związanego z odrębną własnością tych lokali mieszkalnych,  spółdzielniom mieszkaniowym w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.

2. Ustala się stawkę procentową bonifikat, o których mowa w ust.1 w wysokości 95%.

§ 3. Bonifikat, o których mowa w § 2, nie stosuje się w przypadku rozłożenia na raty opłaty za  przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

§ 4. Bonifikata może być udzielona pod warunkiem, że użytkownik wieczysty: złoży wniosek o udzielenie bonifikaty, nie zalega wobec Gminy Nisko z żadnymi zobowiązaniami pieniężnymi, w szczególności z opłatami rocznymi za użytkowanie wieczyste oraz podatkami, zadeklaruje jednorazowe uiszczenie opłaty z tytułu przekształcenia z uwzględnieniem bonifikaty wynikającej z niniejszej uchwały.

§ 5. Do spraw wszczętych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, a nie zakończonych ostateczną decyzją, stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr X/114/07 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 05 września 2007r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytuły przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nisko.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Waldemar Ślusarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »