| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja nr OKR-4110-38,39(6)/2014/2015/1202/JM i OKR-4110-38, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 8 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucje ciepła przedsiebiorstwa energetycznego: ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini

W dniu 08 stycznia 2015 r. decyzją Nr WCC/1270A/1202/W/OKR/2015/JM oraz decyzją Nr PCC/1220A/1202/W/OKR/2015/JM Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany dalej ,,Prezesem URE”), działając na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 1 pkt 2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2013 r., poz. 1059 z późn. zm..) oraz na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3 tej ustawy, zmienił swoje decyzje w sprawie udzielenia Koncesjonariuszowi: ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini koncesji z dnia 24 grudnia 2014 r.: na wytwarzanie ciepła Nr WCC/1270/1202/W/OKR/2014/JM oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/1220/1202/W/OKR/2014/JM

Uzasadnienie

Decyzjami z dnia 24 grudnia 2014 r. Prezes URE udzielił Koncesjonariuszowi koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu ciepła Nr WCC/1270/1202/W/OKR/2014/JM oraz na przesyłaniu i dystrybucji ciepła Nr PCC/1220/1202/W/OKR/2014/JM na okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2030 r.

Wniosek o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła polegający na uwzględnieniu w nich dodatkowego źródła i dodatkowych sieci ciepłowniczych zlokalizowanych w miejscowości Jedlicze oraz zmianie nazwy Koncesjonariusza, wpłynął do siedziby OT URE Kraków w dniu 31 grudnia 2014 r.

Po ustaleniu stanu faktycznego stwierdzono, że powyższe pismo Koncesjonariusza stanowi uzasadniony wniosek o zmianę decyzji Prezesa URE z dnia 24 grudnia 2014 r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/1270/1202/W/OKR/2014/JM oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/1220/1202/W/OKR/2014/JM.

Na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna na mocy, której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym słuszny interes społeczny lub słuszny interes strony. Natomiast w myśl art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego.

Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz po stwierdzeniu, że wniosek Koncesjonariusza w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła zasługuje na uwzględnienie postanowiłem jak na wstępie.

Przedmiotowe decyzje zostały doręczone stronie.

z upoważnienia Prezesa Urzędu regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie


dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa LEX&TAX

Adwokaci i biuro podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »