| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/83/2015 Rady Gminy Czarna

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie wprowadzenia w Gminie Czarna samorządowego programu przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym "Karta Dużej Rodziny"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 27 ust. 1-3 oraz art. 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863) Rada Gminy w Czarnej, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się samorządowy program przyznający uprawnienia rodzinom wielodzietnym zamieszkującym na terenie gminy Czarna, zwany dalej "programem".

2. Poprzez rodzinę wielodzietną, rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

3. Członkami rodziny wielodzietnej są:

1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2) małżonek rodzica;

3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo
w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.)

§ 2. Program przede wszystkim ma na celu:

1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku;

2) ułatwianie dostępu do rekreacji i sportu oraz innych dóbr i usług na korzystnych warunkach;

3) zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

§ 3. 1. Potwierdzeniem uczestnictwa rodziny wielodzietnej w Programie jest posiadanie Karty Dużej Rodziny, o której mowa w art. 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863)

2. W przypadku stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, wprowadzonego ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863), członek rodziny wielodzietnej traci również uprawnienia wynikające z Programu dla rodzin wielodzietnych Gminy Czarna.

§ 4. Karta Dużej Rodziny będzie uprawniała członków rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Czarna do korzystania na preferencyjnych warunkach z Krytej Pływalni
w Czarnej. Ceny po zniżkach wynikających z Programu wynosić będą odpowiednio:

1) dla osób uczących się - 2 zł za 60 min,

2) dla osób dorosłych - 4 zł za 60 min.

§ 5. Wydatki związane z funkcjonowaniem Programu, o których mowa w § 4. pkt 1 i 2 pokrywane będą z budżetu Gminy Czarna i obliczane na podstawie ilości sprzedanych biletów objętych Programem.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Aneta Feret-Kłys

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »