reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 176/XXVII/2016 Rady Gminy Jawornik Polski

z dnia 18 lipca 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 61 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250).Rada Gminy Jawornik Polski uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane są przez właścicieli nieruchomości miesięcznie bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca , którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

2. Opłatę, o której mowa w § 1 ust. 1 uiszcza się z góry za dany miesiąc.

§ 2. Opłata, o której mowa w § 1 może być dokonywana przez właścicieli nieruchomości bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim, przelewem, przekazem bankowym na indywidualny numer konta Gminy Jawornik Polski.

§ 3. Traci moc uchwała nr 202/XXXIV/2012 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jawornik Polski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Marek Makarski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

LexOmni.pl

usługi prawne on line

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama