reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/644/2016 Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 30 sierpnia 2016r.

w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Rzeszowa na zadania służące poprawie jakości powietrza, polegające na ograniczeniu emisji niskiej powstającej na skutek wykorzystywania pieców węglowych w procesach grzewczych oraz procesach przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5 i 21 oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.), po dokonaniu zgłoszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

Rada Miasta Rzeszowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady, tryb postępowania i sposób rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Rzeszowa na zadania służące poprawie jakości powietrza, polegające na ograniczeniu emisji niskiej powstającej na skutek wykorzystywania pieców węglowych w procesach grzewczych oraz procesach przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych (w tym stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych) w Regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. O udzielanie dotacji celowej na dofinansowywanie zadań związanych z ochroną powietrza mogą ubiegać się podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności:

1) osoby fizyczne,

2) wspólnoty mieszkaniowe,

3) spółdzielnie mieszkaniowe,

4) osoby prawne i przedsiębiorcy, będące właścicielami nieruchomości, na terenie których realizowane będzie zadanie, polegające na likwidacji ogrzewania na paliwo stałe i przyłączeniu budynku do sieci cieplnej, mieszczące się w zakresie wymienionym w art. 400a ust. 1 pkt 5, 21, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

2. Dotacje przydzielane są na zadania służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym i przyłączeniu nieruchomości do sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła, planowane do realizacji na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

3. Dotowane mogą być wyłącznie inwestycje nieoddziaływujące znacząco na środowisko.

§ . Środki finansowe przeznaczone na udzielanie dotacji pochodzić będą z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i obowiązuje do 31 grudnia 2018r.

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa


Andrzej Dec


Załącznik do Uchwały Nr XXX/644/2016
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/644/2016

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Rzeszów na zadania służące poprawie jakości powietrza, polegające na ograniczeniu emisji niskiej powstającej na skutek wykorzystywania pieców węglowych w procesach grzewczych oraz procesach przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, w tym stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych.

Na terenie Gminy Miasto Rzeszów od kilku lat Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska odnotowuje przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie zawartości w powietrzu pyłu zawieszonego PM 10, PM 2,5 oraz benzo (a) pirenu. Na terenie Rzeszowa wyznaczona została strefa, w której przekroczone są dopuszczalne standardy jakości powietrza.

KAWKA- Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - "Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii", stworzył możliwość sięgnięcia przez Gminę Miasto Rzeszów po środki zewnętrzne w formie dotacji na zadania służące ochronie powietrza w Gminie. W ramach zadań realizowanych w projekcie przewiduje się likwidację pieców węglowych w budynkach mieszkalnych i zastąpienie ich podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, lub innym źródłem ciepła o mniejszej emisyjności. Wprowadzenie programu dotacji powinno umożliwić ograniczenie emisji zanieczyszczeń, ograniczenie emisji niskiej powstającej na skutek wykorzystywania pieców węglowych w procesach grzewczych oraz procesach przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych (w tym stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych) i przyczynić się do poprawy jakości powietrza w mieście. Dla zapewnienia możliwości realizacji tego programu konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mycka

ekspert specjalizujący się w tematyce samorządowej, działacz polityczny. Specjalizuje się głównie w polityce społecznej oraz ekonomice pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama