Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/158/2020 Rady Gminy Cisna

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe