Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/160/2020 Rady Gminy Cisna

z dnia 27 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVI/92/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe