| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/430/10 Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały nr V/57/03 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr V/57/03 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zakup lub dzierżawa nieruchomości na rzecz Gminy następuje w trybie bezprzetargowym , o ile jest ona przeznaczona na realizację zadań publicznych ";

2. W § 1 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. Dzierżawa nieruchomości przez Gminę wymaga zawarcia pisemnej umowy dzierżawy na okres do 15 lat lub na czas nieokreślony. ".

"6. W przypadku określonym w ust. 5 uwzględnia się środki finansowe w budżecie Gminy na pokrycie kosztów dzierżawy przez cały, umowny czas jej trwania. ".

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia

Przewodniczący Rady

Krzysztof Sękielewski


Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany do uchwały Rady Miejskiej obowiązującej od roku 2003. Nowelizacja uchwały uwzględnia zmiany w przepisach prawnych oraz doświadczenia wynikające ze stosowania przedmiotowych przepisów w praktyce. Wprowadzone zmiany pozwolą usprawnić gospodarowanie nieruchomościami w zakresie nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »