| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/326/2010 Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 12 sierpnia 2010r.

w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Dębnica Kaszubska do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)1) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.)2) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Słupskiego

uchwala się,
co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych Gminy Dębnica Kaszubska następujące drogi:

Tabela: Wykaz Dróg

Lp.

Miejscowość

Nr działki

Nazwa ulicy

1.

Dębnica Kaszubska

1227

Akacjowa

2.

Dębnica Kaszubska

1226; 1037/1

Kasztanowa

3.

Dębnica Kaszubska

1094

Sosnowa

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg oznaczony został na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Adamowicz

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr. 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111., Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420., Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675.

2) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U z 2007 r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, Dz. U. z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, Dz. U. z 2010, Nr 106, poz. 675.


Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/326/2010
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 12 sierpnia 2010 r.

Szczegółowe położenie i przebieg dróg

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »