| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/127/2011 Rady Gminy Szemud

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Szemud

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Szemud uchwala co następuje:

§ 1. 1. 1. W Statucie Gminy Szemud, stanowiącym załącznik do uchwały Nr III/15/2002 Rady Gminy Szemud z dnia 12 grudnia 2002r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13 ust. 2 pkt. 3 skreśla się słowa: "oraz sekretarza gminy",

2) w § 14 pkt. 2 skreśla się słowa: "oraz II",

3) w § 15 ust. 1 słowa "dwóch wiceprzewodniczących" zastępuje się słowem: "wiceprzewodniczącego",

4) w § 16 słowa "jednego z wiceprzewodniczących" zastępuje się słowem: "wiceprzewodniczącego",

5) w § 17 ust. 1 słowo "wiceprzewodniczących" zastępuje się słowem: "wiceprzewodniczącego",

6) w § 26 ust. 1 pkt 1 słowa "do 7 członków" zastępuje się słowami "do 8 członków",

7) w § 26 ust. 1 pkt 2 słowa "do 7 członków" zastępuje się słowami "do 8 członków",

8) w § 26 ust. 1 pkt 3 słowa "do 7 członków" zastępuje się słowami "do 8 członków",

9) w § 26 ust. 1 pkt 4 słowa "do 7 członków" zastępuje się słowami "do 8 członków",

10) w § 74 ust. 1 pkt. 2 skreśla się słowo: "sekretarz",

11) w § 74 ust. 3 pkt. 1 skreśla się słowa: "sekretarzem".

2. W Regulaminie Rady Gminy Szemud, stanowiącym załącznik nr 5 do Statutu Gminy Szemud o którym mowa w ust. 1., zmienia się treść § 22 na następującą: "Sesję otwiera, prowadzi i zamyka obrady przewodniczący rady, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach - wiceprzewodniczący rady."

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Uzasadnienie

Niniejszy projekt uchwały ma na celu: 1) rozpatrzenie wniosku radnych z Klubu Radnych "Wspólnota Samorządowa Gminy Szemud" w sprawie zmian w Statucie Gminy, uwzględniających wniosek formalny Klubu Radnych "Porozumienie dla Gminy" w sprawie zmniejszenia liczby wiceprzewodniczących Rady, złożony podczas sesji w dniu 6 października br., 2) dostosowanie statutu do zapisów ustawy o pracownikach samorządowych, która zmieniła zasady zatrudniania sekretarza gminy. Z uwagi na powyższe przedkłada się niniejszy projekt pod obrady Rady Gminy Szemud.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »