| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/15/2012 Rady Miasta Pucka

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie: nadania nazwy ulicy w mieście Puck

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miasta Pucka uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaje się nazwę niżej wymienionej ulicy w mieście Puck

LP

Nazwa ulicy

położenie

Numery działek

1

Obwodowa

droga prowadząca do skrzyżowania ulic Wejherowskiej i Helskiej, zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

działka nr 3/25
obręb 4 karta mapy 1

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puck.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Hanna Pruchniewska


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/15/2012
Rady Miasta Pucka
z dnia 30 października 2012 r.

Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic będących drogami publicznymi oraz nazw dróg wewnętrznych. W świetle przepisów art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2086 z późn. zm.) rada gminy podejmując uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zobowiązana jest uzyskać pisemną zgodę właścicieli gruntów, na których jest ona zlokalizowana. Właścicielem drogi jest Gmina Miasto Puck. Droga opisana w uchwale nie posiada jeszcze nazwy w związku z czym podjęcie uchwały jest zasadne.


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/15/2012
Rady Miasta Pucka
z dnia 30 października 2012 r.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »