| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/273/2012 Rady Miejskiej w Żukowie

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, ze zm. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, oraz 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56 poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475)

Rada Miejska w Żukowie uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy deklaracji:

1) DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) DN-Z Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) DR-1 Deklaracja na podatek rolny -wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) DL-1 Deklaracja na podatek leśny - wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/119/2011 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie


Adam Okrój


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/273/2012
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 23 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/273/2012
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 23 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/273/2012
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 23 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/273/2012
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 23 listopada 2012 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Formularze te - w myśl wskazanych przepisów zawierają dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru ww. podatków.

Zmiana obowiązujących dotychczas formularzy związana jest z aktualizacją znajdujących się w formularzach zapisów odnoszących się do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ponieważ w 2012 roku zostały ogłoszone nowe teksty jednolite ww. ustaw. Poza tym w proponowanych wzorach formularzy dokonano nieznacznych zmian polegających na dodaniu terminów składania deklaracji, a także usunięciu zbędnych zapisów dotyczących dokładności wykazywania podstaw opodatkowania oraz kolumny "kwota zwolnienia" w formularzu deklaracji na podatek od nieruchomości.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TC Concept

Firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »