| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/83/2012 Rady Gminy Wicko

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Dz. U. Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Dz. U. Nr 40, poz. 230, Dz. U. Nr 106, poz. 675, 2011 r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Dz. U. Nr 117, poz. 679, Dz. U. Nr 134, poz. 777, Dz. U. Nr 149, poz. 887, Dz. U. Nr 217, poz. 1281, 2012 r. Dz. U. poz. 567 ), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, zm.: 2009 r. Dz. U. Nr 215, poz. 1674, 2010 r. Dz. U. Nr 96, poz. 620, Dz. U. Nr 225, poz. 1461, Dz. U. Nr 226, poz. 1475, 2011 r. Dz. U. Nr 102, poz. 584, Dz. U. Nr 112, poz. 654, Dz. U. Nr 171, poz. 1016, Dz. U. Nr 232, poz. 1378) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M. P. poz. 587) Rada Gminy Wicko uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

1) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,80 od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

e) od budynków letniskowych będących własnością osób fizycznych nie związanych z działalnością gospodarczą wykorzystywanych na potrzeby własne właściciela - 7,66 od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

f) od garaży wolno stojących -7,55 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

g) od budynków gospodarczych będących własnością osób fizycznych, innych niż określone pod literą "h" - 4,40 od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

h) od budynków gospodarczych nieużytkowanych po byłych indywidualnych gospodarstwach rolnych będących własnością emerytów i rencistów w wieku powyżej 60 lat, zamieszkujących samodzielnie - stawka nie dotyczy budynków wykorzystywanych na działalność gospodarczą inną niż działalność rolnicza lub leśna. Wskazany wiek dotyczy obojga małżonków - 0,20 od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

i) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,40 od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

2) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,88 zł od 1 m 2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,28 zł od 1 m 2 powierzchni,

3) Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »