| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks Wojewody Pomorskiego

z dnia 12 lutego 2013r.

do POROZUMIENIA roku pomiędzy: Wojewodą Pomorskim Panem Ryszardem Stachurskim zwanym dalej "Wojewodą", a Miastem Słupskiem , działającym na prawach powiatu, reprezentowanym przez Panią Agnieszkę Nowak - Sekretarza Miasta Słupska, zwanego dalej "POROZUMIENIEM",w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej

Na podstawie § 2 pkt 1, 2 i 3 oraz § 3 pkt 1 wyżej cytowanego "POROZUMIENIA", treść porozumienia uzupełnia sie w sposób następujący:

1) Wysokość dotacji wymienionej w § 2 pkt 1 "POROZUMIENIA" ustala się na 10.000 zł.(słownie: dziesięć tysięcy złotych).

2) Wysokość dotacji wymienionej w § 2 pkt 2 "POROZUMIENIA" ustala się na 19.000 zł.(słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych).

3) Termin, o którym mowa w § 3 pkt 1 "POROZUMIENIA" kończy się z dniem 01.07.2013 r.

4) W przypadku, gdy w ramach poszczególnych grup dotacji kwota jej przeprowadzenia będzie niższa niż kwota pierwszej transzy dotacji, o której mowa w § 6 pkt 1 lit. a "POROZUMIENIA", Miasto zobowiązane jest do zwrotu pozostałej kwoty dotacji na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w terminie do 15 dni od otrzymania z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego informacji o dokonaniu ostatecznego rozliczenia, zgodnie z zasadami określonymi w § 4.

Postanowienia końcowe

1) Niniejszy aneks do porozumienia zawiera się na czas przeprowadzenia i rozliczenia kosztów kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

2) Po dniu dokonania ostatecznego rozliczenia kwalifikacji wojskowej w 2013 roku oraz przekazaniu drugiej transzy dotacji przez Wojewodę lub zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez Miasto, niniejszy aneks traci moc.

3) Niniejszy aneks do porozumienia wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Wojewodę Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

4) Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Miasto, a pozostałe Wojewoda Pomorski.

Zastępca Prezydenta Miasta SłupskaSekretarz Miasta Słupska


Wojewoda Pomorski[1]) Data jest ustalana na dzień złożenia podpisu przez Wojewodę Pomorskiego.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Alicja Moszyńska

Właścicielka firmy Architektura Biznesu: doradza MSP w zakresie budowania marki i kultury firmy, marketingu, negocjacji i obsługi klienta.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »