| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/349/2013 Rady Miejskiej Władysławowa

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie:przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Miasta Władysławowa w przedmiocie nadania statusu miasta miejscowości Władysławowo, przy jednoczesnym odebraniu tego statusu gminie

Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt. 1 i art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/

Rada Miejska Władysławowa
uchwala, co następuje :

§ 1. W celu poznania stanowiska mieszkańców Gminy Miasta Władysławowa w przedmiocie nadania statusu miasta miejscowości Władysławowo, przy jednoczesnym odebraniu tego statusu gminie postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne.

§ 2. Ustala się następujące zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Władysławowo i pozostałymi mieszkańcami Gminy:

a) konsultacje odbywać się będą na zebraniach wiejskich (w sołectwach) lub zebraniach mieszkańców (w dzielnicach i osiedlach) zwołanych przez Burmistrza Miasta.

b) w przedmiocie konsultowanej sprawy mieszkańcom Gminy postawione będzie pytanie:

Czy jesteś za nadaniem statusu miasta miejscowości Władysławowo, przy jednoczesnym odebraniu tego statusu gminie?",

c) osoby uprawnione do udziału w konsultacji - posiadające czynne prawo wyborcze, wyrażą swoją opinię w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie w następujących wariantach: "jestem za", "jestem przeciw", "wstrzymuję się".

d) wyrażenie opinii następuje w formie uchwały podjętej przez zebranie wiejskie/zebranie mieszkańców zwykłą większością głosów. W uchwale należy uwzględnić następujące dane: ogólną liczbę mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze, liczbę osób obecnych na zebraniu wraz z podpisami, liczbę kart wyjętych z urny z głosami "jestem za", "jestem przeciw", "wstrzymuję się", liczbę wyjętych kart nieważnych. Za kartę nieważną uznaje się kartę z nieoddanym głosem, z więcej niż 1 oddanym głosem, kartę przekreśloną, nieczytelną lub z dopiskami.

e) konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Tracą moc:

1) Uchwała Nr XXII/184/96 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 sierpnia 1996r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

2) Uchwała Nr L/378/2002 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 września 2002r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Miasta Władysławowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria JKP Adwokaci we Wrocławiu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »